Vragen of wenst u bijkomende informatie?
Contacteer ons op 0473/68 83 55 of geert@proassur.be

Brandverzekering

Brandverzekering

De brandverzekering is de oudste en meest verspreide verzekering. Oorspronkelijk dekte ze alleen de materiële schade als gevolg van een brand of een aanverwant gevaar. In de loop der jaren is het toepassingsgebied van de brandverzekering hoe langer hoe groter geworden.

Aangezien de brandverzekering ruim verspreid is onder de bevolking, heeft de wetgever herhaaldelijk aan het onderschrijven van een niet-verplichte verzekering sommige verplichte waarborgen gekoppeld.

Verplichte basisdekkingen:

Elke brandverzekering vergoedt de materiële schade die veroorzaakt wordt door brand, ontploffing, implosie, blikseminslag, aanslagen en arbeidsconflicten, aanbotsen door een dier, aanbotsen door een transportmiddel, vallen van een boom op het gebouw, storm, sneeuw- of ijsdruk op daken en hagel en natuurrampen.

Frequente uitbreidingen:

De meeste brandverzekeringen dekken ook nog de schade die veroorzaakt wordt door:

 • inwerking van elektriciteit op elektrische installaties en toestellen (bijvoorbeeld schade aan elektrische toestellen door overspanning, of het verlies van de inhoud van de diepvriezer daardoor ( ontdooiing…                                                                                                                                        
 • rook of roet                                                                                                                              
 • waterschade door breuk van leidingen, overlopen van dakgoten, sanitaire installaties of elektrische huishoudapparaten, insijpelen van water door het dak, vorst (op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn),...                                                                                                     
 • glasschade (bijvoorbeeld veranda, ramen)                                                                                                
 • schade aan het gebouw (bijvoorbeeld deuren, ramen), garagedeur) na een inbraak of vandalisme of een ongeval(deze dekking geldt soms alleen als ook een optionele dekking diefstal afgesloten is).

Aanvullende dekkingen:

Brandverzekeringen dekken ook andere kosten die verbonden zijn met een schadegeval: 

 • de reddingskosten: de kosten die voortvloeien uit maatregelen om de gevolgen van de schade te voorkomen of te verzachten: (bijvoorbeeld een zeil over het dak spannen nadat het vernield werd om te vermijden dat er insijpeling van water zou zijn, wat nog meer schade zou veroorzaken                                                            
 • de kosten van de bewaring van uw goederen tijdens de duur van herbouw van het gebouw (bijvoorbeeld het opslaan van meubelen in een meubelbewaarplaats)                                                                                     
 • de kosten voor het slopen van beschadigde goederen - al dan niet nodig voor de herbouw - alsook voor het transport van het puin naar een stortplaats                                                                                                 
 • de kosten van huisvesting wanneer de woning onbewoonbaar is; de kosten van expertise van de schade,      
 • de onbruikbaarheid van onroerende goederen (ook genotsderving genoemd) wanneer het verzekerde gebouw onbewoonbaar is tijdens de duur van heropbouw of herstelling.                                                                    
 • het verhaal van derden: de burgerlijke extra-contractuele aansprakelijkheid indien een verzekerd schadegeval zich uitbreidt naar goederen van derden (brand die overslaat naar een andere woning).

De facultatieve dekkingen:

De woningverzekeringen bieden naast de voornoemde brandverzekering andere dekkingen aan, zoals de dekking diefstal en vandalisme en de dekking indirecte verliezen die diverse verliezen, kosten en nadelen dekt die u oploopt naar aanleiding van een schadegeval (administratieve rompslomp, postkosten, kosten voor een auto, tijdverlies…).

In concreto wil dit zeggen: een brandverzekering onderschrijven is niet verplicht maar aangeraden (voorzorgsmaatregel). Indien u een brandpolis onderschreef, zal die ook (verplicht) storm, natuurrampen… dekken.

Bron: http://www.economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/brandverzekering/#.Usa9a8J3vIU

 

Terug naar overzicht